алып кую


алып кую
= апкую
1) класть, положи́ть (откуда, куда)
2) выкла́дывать/вы́ложить (что-л. из кармана, ящика, сумки) || выкла́дывание
3) откла́дывать/отложи́ть, перекла́дывать/переложи́ть (что-л. с одного места на другое) || перекла́дывание
4) переставля́ть/переста́вить (стул с одного конца на другой)
5) подбира́ть/подобра́ть, поднима́ть/подня́ть (что-л. брошенное на пол, валяющееся под ногами) || подбира́ние, подбо́р
6) составля́ть/соста́вить || составле́ние (цветы с подоконника на пол)
7) убира́ть/убра́ть (что-л. подальше от глаз); прибира́ть/прибра́ть, запря́тывать/запря́тать, снима́ть/снять (флаг после праздника, старую вывеску) || убира́ние; прибира́ние; снима́ние, сня́тие
8) наче́рпывать/наче́рпать, набира́ть/набра́ть (воды заранее) || набира́ние
9) покупа́ть, купи́ть; накупа́ть/накупи́ть; закупа́ть/закупи́ть (все учебники до начала августа, открытки к Новому году); прикупа́ть/прикупи́ть || ку́пля, поку́пка; закупа́ние, заку́пка, прику́пка
10) занима́ть/заня́ть (очередь для кого заранее) || занима́ние, заня́тие
11) заручи́ться (чьим-л. согласием предварительно), заполучи́ть (что)

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "алып кую" в других словарях:

 • әзерләү — 1. Нәр. б. файдаланырлык, әзер хәлгә китерү. Берәр очракка багышлап, берәр нәрсә хәстәрләү. Берәр нәрсәне кирәк кадәр күләмдә җайлап, барлап, табып, тутырып кую 2. Нәр. б. үтәү өстендә эшләү, нәр. б. эшкәртү дәрес әзерләргә утырды 3. Ясау дару ә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • хәзерләү — 1. Нәр. б. файдалануга яраклы хәлгә китерү, ясау, әзерләү 2. Кемне дә булса берәр максат белән укыту, аңа кирәкле белемнәр бирү 3. Нәр. б. үтәү, тормышка ашыру өстендә эшләү проект х. . Нәр. б. өйрәнү 4. Ашау әйберләре, азык тур. : пешерү,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • чыгару — 1. Нәрсәне дә булса берәр әйбернең эченнән тышка алу, тышка алып кую. Сыеклыкка батырылган берәр нәрсәне кире алу. Берәр җирдән казып яки тартып алу 2. Каян да булса берәр нәрсәне күтәреп алып чыгу, күчерү 3. Кемне дә булса берәр нәрсәнең эченнән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • билгеләү — 1. Билге, тамга салу. Нин. б. билгесе белән хәтердә калдыру 2. Нин. б. максат белән атап, аерып, бүлеп кую. Кемнең дә булса карамагына, җаваплылыгына, файдалануына бирү, тапшыру 3. Нәр. б. микъдарын яки вакыт күләмен аныклау, шуны рәсмиләштерү… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әйләндерү — 1. Нәр. б. үз күчәре тирәсендә хәрәкәткә китерү. Кемне яки нәрсәне төрле яки бору, боргалау 2. Кемне яки нәрсәне бер яктан икенче якка бору, башка якка каратып кую. Нәр. б. астын өскә каратып кую, астын өскә чыгару, түнтәрү 3. Әйбернең сул ягын… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кысу — 1. Нин. б. бер авырлык, көч белән басу, йогынты ясау. Тыгызлау 2. Куллар белән уратып алып тоту. Уч белән каты итеп тоту. 3. күч. Нәр. б. бик нык чикләү, авыр хәлгә кую 4. Кысан, тар булу (кием тур.) 5. Бик нык тарттырып бәйләү, буу 6. (Ишекне һ …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • төшереш — 1. Югарыдан яки берәр нәрсә өстеннән түбән таба күчерү 2. Нәр. б. үзеннән түбәнрәк торган җиргә алып бару, илтү. Елга агымы буенча агызу 3. күч. (Эшне, язуны һ. б. ш.) үзеннән түбәнрәк баскычта, буйсынуда торган оешмага тапшыру, җибәрү 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • төшерү — 1. Югарыдан яки берәр нәрсә өстеннән түбән таба күчерү 2. Нәр. б. үзеннән түбәнрәк торган җиргә алып бару, илтү. Елга агымы буенча агызу 3. күч. (Эшне, язуны һ. б. ш.) үзеннән түбәнрәк баскычта, буйсынуда торган оешмага тапшыру, җибәрү 4.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • агызу — 1. Агарга юл ачу, юл кую. Савыттан агым белән башка җиргә күчерү, бушату 2. Нәр. б. сыеклык өстеннән яки эченнән агып барырлык итеп җибәрү. Үз агымы белән алып китү 3. күч. Нәр. б. күпләп җибәрү яки үзеңә алу (матди байлыкның кереме яки чыгымы… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җиткезү — 1. Нин. б. бер чиккә якынайту, шул чиккә кадәр сузу (озынча әйбернең бер башы тур.). Билгеле бер күләмгә тутыру. Нин. б. бер халәткә китерү, күңелсез хәлгә кую, авыр кичерешләргә тарыту үләр хәлгә җ. 2. Билгеле бер срокка сузу, бетерми саклап… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • җиткерү — 1. Нин. б. бер чиккә якынайту, шул чиккә кадәр сузу (озынча әйбернең бер башы тур.). Билгеле бер күләмгә тутыру. Нин. б. бер халәткә китерү, күңелсез хәлгә кую, авыр кичерешләргә тарыту үләр хәлгә җ. 2. Билгеле бер срокка сузу, бетерми саклап… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге